Hướng dẫn cài đặt Binance Futures Bot! - Xem ngay

Giao dịch Spot, Futures tự động trên sàn Binance: (Tự động vào lệnh theo tín hiệu, theo dõi và điều khiển bằng Telegram, thiết lập volume an toàn, lợi nhuận ổn định)

GRID TRADING BOT

DISCLAIMER Giao dịch Futures là một hoạt động cực kỳ rủi ro, với tiềm năng mang đến cả lợi nhuận lớn và gây tổn thất đáng kể. Trong trường hợp giá biến động mạnh, có khả năng tất cả số dư ký quỹ của bạn sẽ bị thanh lý. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng giao dịch đòn bẩy, hãy đề ra các chiến lược giao dịch an toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng futures.
0
Bot đang hoạt động
0
Deal đã thực hiện
0
Giờ Trading thay thế
Thống kê giao dịch

Grid Trading Bot

Một trong những nền tảng Bot chuyên nghiệp dành cho Pro-Trader. Tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến và đặc biệt rất dễ sử dụng. Rất phù hợp cho việc giao dịch đòn bẩy Futures, Spot trên sàn Binance.